Site icon Consulting Sati

Kominiarz – uprawnienia kominiarskie – przeglądy kominiarskie

Kominiarskie usługi

Czyścimy kominy, robimy przeglądy kominiarskie, przeglądy kanałów kominowych.

kominiarz
Przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji

Uprawnienia Kominiarskie

– Udrażnianie i Uszczelnianie instalacji kominowej.
– Obowiązki pracodawcy oraz szkolenie BHP z kierowania pracą innych.
– Organizacja, zarządzanie oraz ocena poprawności wykonanej pracy.
– Przewody kominowe, wentylacyjne i spalinowe
– diagnozowanie oraz naprawa usterek w przewodach kominowych i paleniskach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.
– wydawanie opinii dotyczącej podłączeń palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych.
– sporządzanie opinii i protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonym terminie usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu, zatrucia spalinami
– zagrożenia chemiczne
– praca na wysokości
– ocena ryzyka zawodowego
– rodzaje obiektów budowlanych

Exit mobile version