UPRAWNIENIA
CERTYFIKATY

Mistrz budowlany

Ukończenie modułowego kursu dla mistrza budowlanego. 1. Szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Organizacja i zarządzanie pracą. Ocenianie jakości i poprawności wykonywanej pracy. 3. Podstawy budownictwa ogólnego. 4. Rodzaje obiektów budowlanych. 5. Maszynoznawstwo. 6. Materiałoznawstwo. 7. Kalkulacja kosztów. 8. Dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych. 9. Konstrukcje rusztowań budowlano-montazowych z rur stalowych oraz systemowych. 10. Zasadi wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 11. Projektowanie budynków i pomieszczeń 12. Technologia robót wykończeniowych, murarskich, tynkarskich, podłogowych. 13. Technologia montazu ścianek działowych, ścian gipsowych i sufitów podwieszanych. 14. Technologia montażu stolarki okiennej i drzwiaowej. 15. Technologia montażu i demontażu rusztowań.

Uprawnienia praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zadaniem kursu było zdobycie uprawnień i wiedzy w celu nabycia uprawnień do praktycznej nauki zawodu. Dotyczy to młodzieży szkolenj, również kształcenia osób dorosłych.

Kierownik ogólnobudowlany, nadzór nad brygadami. ODBIORY

Szkolenie dla kadry kierowniczej potwierdzone certyfikatem. Zakres: 1. Szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Organizacja i zarządzanie pracą. Ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy. 3. Podstawy budownictwa ogólnego. 4. Rodzaje obiektów budowlanych. 5. Maszynoznawstwo. 6. Materiałoznawstwo 7. Kalkulacja kosztów 8. Projektowanie budynków i pomieszczeń 9. Technologia robót wykończeniowych, murarskich, tynkarskich, podłogowych. 10. Technologia montażu ścianek działowych, ścian gipsowych i sufitów podwieszanych. 11. Technologia montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Monter instalacji sanitarnej i gazowej. Nadzór - kotłownie, hydraulika

Szkolenie z zakresu: 1. szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przesyłające, magazynujące, i zużywające paliwa gazowe. 3. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna. 4. Instalacje wodno-kanalizacyjne. 5. Instalacje i urządzenia gazowe. Instalacje CO. 6. Podłączenia pieców gazowych. Kotłownie.

Szkolenia pracowników/metodyka instruktażu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy

Zaświadczenie o zdobyciu elementarnej wiedzy o procesie nauczania i uczenia się. Wiedza na temat dydaktyki szczegółowej (metodyki) instruktażu ogólnego stanowiskowego. Zdobycie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie kształcenia dorosłych ( wprowadzenie w wybrane zagadnienia z psychologii i andragogiki). Wiedza i umiejętności z zakresu: 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi 2. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do zajęć 3. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w oparciu o program szkolenia 4. Prowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego – zgodnie z wymogami dydaktyki szczegółowej (metodyki)

Monter instalacji sanitarnej i gazowej. Nadzór - kotłownie, hydraulika

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Specjalista taki musi posiadać wymagane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje oraz aktualne przeszkolenie bhp dla służby bezpieczeństwa.

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW urządzenia elektrotermiczne urządzenia do elektrolizy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego elektryczna sieć trakcyjna elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9 W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontroli.

Praca na wysokości Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Ukończenie modułowego kursu dla mistrza budowlanego. 1. Szkolenie BHP. Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz osób kierujących pracą innych. 2. Organizacja i zarządzanie pracą. Ocenianie jakości i poprawności wykonywanej pracy. 3. Podstawy budownictwa ogólnego. 4. Rodzaje obiektów budowlanych. 5. Maszynoznawstwo. 6. Materiałoznawstwo. 7. Kalkulacja kosztów. 8. Dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych. 9. Konstrukcje rusztowań budowlano-montazowych z rur stalowych oraz systemowych. 10. Zasadi wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 11. Projektowanie budynków i pomieszczeń 12. Technologia robót wykończeniowych, murarskich, tynkarskich, podłogowych. 13. Technologia montazu ścianek działowych, ścian gipsowych i sufitów podwieszanych. 14. Technologia montażu stolarki okiennej i drzwiaowej. 15. Technologia montażu i demontażu rusztowań.

Uprawnienia elektryczne

Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW urządzenia elektrotermiczne urządzenia do elektrolizy sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego elektryczna sieć trakcyjna elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9 W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno

Uprawnienia gazowe

przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in Urządzenia do magazynowania paliw gazowych, Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej Urządzenia i instalacje gazowe Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW Turbiny gazowe

Uprawnienia dozoru/elektryczne pomiary, odbiory.

Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV – urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV – zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50KW – urządzenia elektrotermiczne – sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego – elektryczna sieć trakcyjna – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jak powyżej.

Dozór instalacji i sieci gazowych. Pomiary odbiory

Dozór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe – urządzenia do magazynowania paliw – sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) – sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa – przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50KW – aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Uprawnienia kierownicze dozoru elektrycznego Kierowanie elektrykami

Uprawnienia montera instalacji elektro energetycznej dla kadry kierowniczej 1. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 2. Urządzenia elektroenergetyczne o napięciu o napięciu powyżej 1kV 3. Zespoły prądotwórcze powyżej 50kW 4. Urządzenia, Instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające energię elektryczną 5. Rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna 6. Instalacje elektro-termiczne 7. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym 8. Aparatura kontrolno-pomiarowa 9. Obsługa, konserwacjia oraz montaż instalacji elektroenergetycznej 10. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń instalacji i sieci 11. Zasady eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 12. Zasady wymgań BHP i ochrony przeciw pożarowej oraz umiejętnoości udzielania pierwszej pomocy 13. Instalacje postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpośredniego obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środ

BHP dla używających elektronarzędzi

a) aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: obowiązków zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy. b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów, Identyfikacją analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami w czasie pracy z elektronarzędziami organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w elektryczne narzędzia. Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne. Elementy sterownicze, urządzenia ochronne, osłony, czynności konserwujące. Zasady postępowania w czasie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.(awaria,pożar)

Praca z azbestem/usuwanie materiałów zawierających azbest

Wszelkie regulacje prawne i BHP dotyczące prac, zabezpieczenia miejsca wykonania pracy przy materiale niebezpiecznym z zawartością azbestu. Identyfikacja wyrobów zawierających azbest, profilaktyka zdrowotna, zabezpieczenie środowiska i pracowników.

Uprawnienia Kominiarza

Kominiarz z uprawnieniami zajmuje się:

Udrażnianiem i Uszczelnianiem instalacji kominowych. Mistrz kominiarski spełnia obowiązki pracodawcy oraz ukończył szkolenie BHP posiada uprawnienie kierowania pracą innych.Zajmuje się organizacją zarządzaniem oraz ocenianiem poprawności wykonanej pracy. Znamy przewody kominowe, wentylacyjne i spalinowe – diagnozujemy oraz usuwamy usterki w przewodach kominowych i paleniskach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.Wydaję opinie dotyczące podłączeń paleniska i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacji.Sporządzam opinie i protokoły nakazujące właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynku usunięcie w wyznaczonym terminie usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu lub zatrucia spalinami np. czadem, analizujemy zagrożenia chemiczne wykonujemy pracę na wysokości, znamy ocenę ryzyka zawodowego, ceny zależne od rodzaju obiektu budowlanego. 

Kominiarskie usługi

Działamy na terenie Warszawy i innych okolic województwa mazoweckiego. Wycenę i pomiar gwarantujemy Ci w gratisie – będziesz wiedzieć za co zapłacić. W czasie spotkania omawiamy wszelkie szczegóły. Oferowane przez nas kompleksowe remonty są w przystępnych cenach, a Ty zawsze możesz liczyć na indywidualne podejście.