Site icon Consulting Sati

Gaz – z czym to się je?

Gaz jest paliwem dogodnym dla gospodarstwa domowego i przemysłu z uwagi  na łatwość obsługi, higienę oraz oszczędność i racjonalność zużycia. Jest to naturalne paliwo wydobywane ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz od technologii zgazowania. Nie należy jednak zapominać, że gaz ma własności trujące oraz – że zmieszany z powietrzem w odpowiednim stosunku tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznej może nastąpić od ognia lub zaiskrzenia. Z tych względów przy użytkowaniu gazu należy zachować szczególne środki ostrożności, jakie? O tym przeczytacie poniżej

Z gazem zawsze trzeba uważać

Gaz ziemny z sieci doprowadzonej do budynku jest lżejszy od powietrza, w którym się unosi. Jeżeli dojdzie do rozszczelnienia sieci, nazbiera się go za dużo, wtedy bardzo łatwo o tragedię. Najważniejszą sprawą jest zatem to, aby nie dochodziło do sytuacji, w której gaz się ulatnia. Pierwszorzędnie trzeba zadbać o szczelność instalacji gazowej. Muszą się tym zająć uprawnione osoby, które specjalnymi urządzeniami sprawdzą taką instalację. Jeżeli korzystamy z instalacji, która jest poddawana systematycznym przeglądom, ryzyko nieszczęścia na pewno maleje, choć w przypadku gazu nigdy nie będzie stuprocentowej pewności.

Co zrobić, gdy poczujemy, że gaz się ulatnia?

Jeżeli mamy obawy, że gaz może się ulatniać, trzeba jak najszybciej powiadomić służby ratownicze.W międzyczasie trzeba sprawdzić, czy mamy zakręcone kurki kuchenki, i próbować przewietrzyć pomieszczenie. A jeśli mamy obawę, że może dojść do wybuchu, najlepiej opuścić budynek i poczekać na przyjazd strażaków. Pod żadnym pozorem nie możemy włączyć światła czy urządzeń, które mogą spowodować iskrzenie, które zainicjuje wybuch gazu.

Gaz doprowadzony jest do większości polskich mieszkań, jednak coraz częściej zdarzają się wybuchy gazu, które w niektórych przypadkach kończą się tragicznie. Warto mieć na uwadze częste przeprowadzanie kontroli instalacji gazowej, odpowiednią wentylację, a także świadomość co zrobić w przypadku zagrożenia wybuchem. Pamiętajcie, że od tego zależy nie tylko życie Wasze i Waszych bliskich, ale także osób przebywających w pobliżu.

Exit mobile version